Bulevar Zorana Đinđića 35/14, Beograd

O nama

SUPER GLASS doo je osnovan 2010. godine sa osnovnom delatnošću održavanja i higijene u poslovnim i stambenim objektima. Poslovnim odnosom svakodnevno pridobijamo nove klijente. Imamo vrlo efikasno razradjen sistem kontrole i način saradnje sa klijentima.

Imamo saradnju sa firmom KONFORM iz Austrije koja se već 17 godina bavi ovom delatnošću u inostranstvu sa velikim uspehom, što pokazuje i lista klijenata preduzeća.

Super Glass DOO

Upravljanje i održavanje objekata u eksploataciji ili Facility Management je nova disciplina koja obuhvata mnoge profesije sa ciljem da očuva funkcionalnost izgrađenog okruženja, spajajući ljude, mesta, procese i tehnologije.

U cilju dostizanja najvišeg nivoa kvaliteta usluga, celokupno znanje i iskustvo stečeno u inostranstvu koristimo na ovim prostorima. U skladu sa tim SUPER GLASS doo u svom radu koristi, najsavremeniju opremu, mašine i sredstva, kao i sistem rada koji su prilagodjeni visokim standardima zemalja Evropske Unije.

Specijalne pogodnosti

Analiza postojećeg stanja

Analiza postojećeg stanja održavanja higijene u kancelarijskom prostoru i objektima prodaje (anketa neposrednih korisnika usluga, snimanje stanja na terenu – nivo kvaliteta održavanja higijene, predlog optimizacije utrošenog radnog vremena u odnosu na dobijen kvalitet i sl.)

Analiza kadrovske strukture

Analiza kadrovske strukture zaposlenih u sektoru održavanja higijene (higijeničarke, spremačice, kafe kuvarice, servirke i sl.)

Mogućnosti preuzimanja radnika

Mogućnosti preuzimanja već zaposlenih radnika na poslovima održavanja i obuka istih, a sve u cilju smanjenja troškova uz povećanje nivoa kvaliteta usluge.

Mogućnost preuzimanja posla

Mogućnost preuzimanja posla na nivou cele Srbije uz adekvatnu kontrolu monitoring centrale u Beogradu.

Imamo vrlo efikasno razradjen sistem kontrole i način saradnje sa klijentima